Kbal Khla (Pr.)

NO 619
Location Svay Chek
PDC 11-102